A dualizmus kora Magyarországon I.

Válogatásunkban a levert szabadságharc utáni tűrés időszakát, a kiegyezést, majd az ambiciózus millenniumi rendezvényt a Nemzeti Múzeum tárgyai és applikációs játékai elevenítík fel és animációs filmből megtudhatjuk, hogy mi vezetett az 1904-es obstrukcióhoz. A korszak történelmi szereplőit és eseményeit - Ferenc Józsefet, Erzsébet királynőt, a Lánchíd alapkőletételét - korabeli fotók, ábrázolások teszik átélhetővé. A magyarázó szöveggel ellátott galériákban a szecessziós művészet tárgyai valamint Munkácsy Mihály és Székely Bertalan historizáló festményei mesélnek a korszak kulturális életéről.
 

 

ONLINE OKTATÁST SEGÍTŐ TARTALMAK A TÖRTÉNELEM TANTÁRGYHOZ

 

"1853-diki martius 2-kán kelt császári nyíltparancs, az úrbéri kárpótlás és földtehermentesítés foganatosítása iránt Magyarországban" 
 
 

Tűrés, kiegyezés és fellendülés (19. sz. második fele)

Mozgalmas, megtört, ugyanakkor dinamikus idők követték a szabadságharc bukását: egyfelől megtorlás, a Kossuth-emigráció, a Bach-korszak abszolutizmusa, társadalmi feszültségek, másfelől gazdasági és tudományos-technikai fejlődés, a Millennium grandiózus ünnepségeinek láza, villanylámpák fényében úszó pesti utcák, pezsgő szalonok, kávéházak. Ebbe ad betekintést a Magyar Nemzeti Múzeum terme.

A kiegyezéshez vezető út |  online játék

 
Milyen események vezettek az 1867-es kiegyezésig? Rakd sorrendbe az eseményeket!

A kiegyezés és a dualizmus (1867-1914) |  MuseuMap

Prominens politikusok, emlékezetes történelmi pillanatok, Ferenc József és Erzsébet királyné látogatásainak képei mellett olyan különlegességeket is tartogat a MuseuMap galériája, mint a hangyatojás árus munka közben és az Ázsia-kutató gróf Zichy Jenő dagesztáni expedíciója.

Az obstrukció története

 
A 20. század elején jelentkező politikai válság az Országház falain belül azóta sem látott formát öltött: soha véget nem érő beszédek, óriási hangzavar, az üléstermi berendezés rommá törése, merényletkísérlet. Ez volt az obstrukció.

Az obstrukció története |  feladatlap

Mit jelentett és mivel járt az obstrukció? Teszteld a tudásod!

A „Boldog békeidőktől" a monarchia összeomlásáig

Boldog békeidőknek hívták, de valójában milyen volt a korszak légköre? A 20. század első évtizedének gazdasági és kulturális virágzása mellett megjelentek a politikai demokrácia korlátai is. A Magyar Nemzeti Múzeum terme a kor mementőit, az I. világháborút és annak következményeit mutatja be.

Mennyire ismered a királyi párt? |  online játék

 
Gödöllői Királyi Kastély Ferenc József vagy Sisi írt szabadidejében verseket, esetleg tanított cirkuszi trükköket a lovának? 

Királyi keresztrejtvény

 
A keresztrejtvény megoldásai elárulják, milyen mintájú huzat volt Erzsébet királyné vasúti várótermének ülésén vagy mi volt a királyné kedvenc virága.

Erzsébet királyné (1837. december 24. – 1898. szeptember 10.)  |  MuseuMap

 
A bajorországban született Wittelsbach Erzsébetből a kor csodált asszonya, a császár felesége lett. Mindössze 17 éves volt ekkor. A MuseuMap galériájában látható képekről ugyan egyértelmű, miért zengtek szépségéről, azt azonban elrejtik, hogy Sisit a bécsi udvar dermesztő viszonyai, folyamatos megaláztatásai és konfliktusai miatt egyik betegségből a másikba esett, és mély depresszióba zuhant.

Erzsébet királyné halála (1898) |  online játék

A Magyar Nemzeti Múzeum számos személyes darabot őriz a magyarok szívének oly kedves Sisiről. A film azt a ruhaderekat mutatja be, amit a királynő azon a végzetes napon viselt a Genfi-tó partján, amikor egy olasz anarchista halálos sebet ejtett rajta. 

I. Ferenc József ( 1830. augusztus 18. – 1916. november 21.)  |  MuseuMap

 
Furcsa alak a MuseuMap galériájának szereplője: a szabadságharc utáni véres megtorlásért Ferenc József személyesen is felelős volt, elvégre ő nevezte ki a kegyetlenségéről hírhedt Haynau tábornokot teljhatalmú főparancsnoknak. Ugyanakkor ugyanez a „Ferenc Jóska" volt, akit a népeiről atyai szeretettel gondoskodó uralkodóként, az 1867-es koronázás után a magyar nép – hála Sisinek – végül a szívébe fogadott. Ráadásul ez a kettős Ferenc József-kép már a korban, a „boldog békeidőben" is egymás mellett létezett, és mindmáig összeforrva maradt meg.

A Lánchíd története képekben az alapkőletételtől a XX. század elejéig |  MuseuMap

A budapesti városkép elképzelhetetlen a Lánchíd kőpillérei és fogatlan oroszlánjai nélkül. A tervező Clark Ádámnak Ferenc József magyar nemességet ajánlott fel, amit ősi skót nemességére hivatkozva nem fogadott el, de az ajándékba kapott dohányszelencét haláláig őrizte. A MuseuMap galériájában még feltűnik Széchenyi István, az építés kezdeményezője, aki fiával még az építkezés alatt a láncokba kapaszkodva átjutott Budára, az átadás napján azonban már a döblingeni intézetben volt…

Korzózz az 1896-os millenniumi ünnepségeken! |  online játék

 
A honfoglalás ezredik évfordulóját nagyszabású rendezvényekkel ünnepelte meg az ország, melyek közül kiemelkedett a városligeti Ezredéves Országos Kiállítás. Az esemény Magyarország múltját, jelenét és a jövőbeli fejlődésbe vetett bizalmat hirdette. Több, mint 240 pavilon mutatta be 52 ezer négyzetméteren az ország mezőgazdasági és ipari eredményeit, valamint kulturális kincseit. Ez az idilli kert fél évig, 1896. május 2-tól november 3-ig fogadta az összesen 5 823 636 látogatót.

1896 - Millenniumi ünnepségek Magyarországon |  MuseuMap 

Igaz ugyan, hogy az előkészületek késtek, és emiatt egy évvel el kellett halasztani a honfoglalás ezredik évfordulóját, a látványos millenniumi rendezvénysorozat mindezt feledtette. A millenáris kiállítás, a kontinens első földalattija, a forgalomnak teljes hosszában átadott Nagykörút, a Ferenc József híd az ország gazdasági felemelkedését mutatták, míg az emlékművek, ünnepi beszédek, a reprezentatív történelmi munkák a küzdelmes múltról és a magyar nemzeti dicsőségéről tettek tanúbizonyságot.

Munkácsy Mihály: Honfoglalás. 1893

„Árpád bejövetelét kétféleképpen lehet megfesteni – mondta Munkácsy –, "vagy úgy, ahogy volt, vagy úgy, ahogy elképzeljük. [...] – Hogy milyen volt a magyarok bejövetele, azt senki sem tudja. És különben is isten mentsen a valóságtól: furcsán, dísztelenül nézhettek ki a ruháik [...] – Szóval csak a képzeletre szabad bazírozni a képet. – Az a kérdés, kinek a képzeletére? – vetette fel a gróf [Tisza Lajos] az ő józan okosságával. – Mert az egész nemzet képzeletének ott kell lennie a képen." Így született a hatalmas, mintegy 63 négyzetméteres mű, mely sosem került eredetileg neki szánt helyére, az Országgyűlés üléstermébe.

Székely Bertalan: Egri nők. 1967

A 19.századi történeti festészet közérthetően, az érzelmek, képek nyelvén fejezte ki a nemzetállami vágyakat, eszményeket, fájdalmakat, traumákat, Székely Bertalan eme remeke nemcsak egy történeti esemény ábrázolása, hanem példázat is hősiességről, hazafiságról, áldozatvállalásról.

Szecesszió kincsei az Iparművészeti Múzeumból  |  MuseuMap 

A MuseuMap szecessziós válogatása kiemelkedő műtárgyakkal reprezentálja a szecesszió virágkorának alkotásait, a technológiai és művészeti újításokat, a különféle művészeti ágak és a különböző nemzetiségű alkotók egymásra hatását.

Művészet a 19. századi Magyarországon

 
Ismerd meg, milyen művészeti stílusok jelentek meg a 19. századi Magyarországon, mi állt a magyar klasszicista művészet megjelenésének hátterében, melyek klasszicista építészet legfőbb jellemzői és Lotz Károly és Than Mór művészetének elemei, illetve mi Stróbl Alajos 1893-ban mintázott, a Magyar Nemzeti Múzeum kertjében látható szoborcsoportjának a története.

A szecesszió mesterei az Iparművészeti Múzeumban

Iparművészeti Múzeum Az Iparművészeti Múzeumban a szecessziós műremekek tervszerű gyűjtése már az 1889. évi párizsi világkiállítás alkalmával elkezdődött, csúcspontját az 1900-as párizsi világkiállítás jelentette. Az itt megszerzett, a legfrissebb tendenciákat képviselő műveket a múzeum saját kiállításain ismertette a magyar közönséggel, ezzel inspirálva a magyar tervezőket és gyártókat. 

RÓLUNK

A MuseuMap aggregációs szolgáltatásának kiterjesztése, ahol a műtárgyak történeteivel, virtuális kiállításokkal és térbeli tárgyrekonstrukciókkal a magyar kultúra kincsei elevenednek meg.

KAPCSOLAT

MNM OMMIK

1088 Budapest, Múzeum krt. 14-16.

ommik@mnm.hu

museumap@mnm.hu

LÉPJ KAPCSOLATBA VELÜNK!

Kiállítanál nálunk? Küldenél virtuális kiállítást? Írj nekünk, felvesszük veled a kapcsolatot.
Magyar Nemzeti Múzeum, Copyright © 2020, Minden jog fenntartva!