A Magyar Királyság a 14.-15. században

Tematikus gyűjtésünkben a Magyar Királyságot, a jelentős közép-európai hatalmat mutatjuk be: az Anjou Károly Róbertet és fiát Nagy Lajost, a visegrádi székhely első építtetőit, Luxemburgi Zsigmond magyar királyt és német-római császárt, a Sárkányrend alapítóját, a törökverő Hunyadi Jánost, és a budai vár urát, a reneszánsz uralkodó Mátyás királyt és világhírű kódexeit.
 

 

ONLINE OKTATÁST SEGÍTŐ TARTALMAK A TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGIHEZ

 

 
Idézet Mátyás király szülőháza, Kolozsvár legrégebbi emeletes házán lévő emléktábláról: 
"Ebben a házban született 1443 márcz 27-én Mátyás, az igazságos. Hunyadi János és Szilágyi Erzsébet fia szülőházát a nagy király kegyeletből minden teher alól felmentette. II. Rákóczy György erdélyi fejedelem e ház kiváltságát megerősítette. I. Ferenc József apostoli királyunk 1887 szeptember 23-án látogatásával megtisztelte és kegyes adománnyal gondoskodott, hogy örök emlékezetül megjelöltessék a kegyelet és tisztelet hirdetője… "
A tábla fotója MuseuMapen
 
 

Kalandos volt az Anjou-kor Magyarországa: a későbbi visegrádi királytalálkozókat kezdeményező első Anjou királyunkat, Károly Róbertet háromszor koronázták meg. A Lengyelországban is trónra jutó Nagy Lajosnak köszönhetően terjedt el a szóbeszéd, a Magyar Királyság partjait három tenger mosta. Közben pedig volt árulás, lázadás és folyamatos harc a magyar koronáért. Ezt a kort idézik meg a MuseuMapen található tárgyak.

 Az Anjou uralkodók kora (XIV.) század | MNM kiállításvezető

"...Az Anjouk liliomos címerével díszített aranyozott ezüstkehely ( 11. kép) és a dúsan aranyozott, vésett díszítésű réz cibórium (ostyatartó) (12. kép) a Nagy Lajos által alapított vízaknai, illetve szepeskörtvélyesi templomból származik. Valószínű, hogy mindkét tárgy a király adománya volt..." 
Mi történt az Anjou uralkodók (14. század) idejében? | online játék

forrás: Magyar Nemzeti Múzeum

Luxemburgi Zsigmond és Hunyadi János kora | MNM kiállításvezető

"Mivel Zsigmond és utódai a sárkányrendi jelvényt az európai nemesség körében mint kitüntetést adományozták, a teljes rendi jelvény vagy ennek egyes elemei Európa-szerte számos tárgyon megjelennek. Közvetlenül Zsigmondra utal a Sárkányrend sárkánya a kiállított dísznyergek egyikén (18. kép). " 

Érdekességek Luxemburgi Zsigmondról  | online játék

Hunyadi János | MNM kiállításvezető
Az 1446–1453 között kormányzói tisztséget is betöltő Hunyadi János győzelmeinek köszönhetően az oszmánok hosszú évtizedekig kerülték a háborút Magyarországgal. Mennyit tudsz a legendás törökverő hadvezérről, Hunyadi Jánosról? A Magyar Nemzeti Múzeum kiállításának ismertetői segítenek a kérdések megválaszolásában.

 Hunyadi János és a törökellenes harcok | online játék

forrás: Magyar Nemzeti Múzeum 

 
 
 

A királyok Visegrádja IV. Bélától a középkor végéig

 
Visegrádról rögtön Mátyás király neve ugrik be, a visegrádi palota szorosan összeforrt vele. Pedig a palota nem a legendás király műve volt, sőt, nem tekintette rezidenciájának sem. Látványos animációk, rekonstrukciók és gyönyörű légi felvételek segítségével merülhetünk el a visegrádi palota történetében, ami egy merénylettel kezdődik és Mátyással végződik, s közben sokat megtudunk a középkori uralkodók szokásairól és kertimádatáról.

Mátyás király kútja |  digitális rekonstrukció

 
Ez a kút, nem olyan kút. Akkor mégis milyen, hogy néztek ki és milyen célt szolgáltak az egykor budai várban csörgedező kutak? Andrea del Verrocchio szobrász, festő, ötvös, az egyik legfontosabb firenzei műhely mestere volt, itt készültek azok a kutak, melyek töredékeit a Budapesti Történeti Múzeum kisfilmje mutat be.

Középkori vízmű a budai palotában  |  digitális rekonstrukció

 
Vajon hogyan látták el vízzel a budai palotát a középkorban? Igaz, hogy alant zúgott a Duna, mégsem akármilyen fortéllyal juttatták fel a vizet. Az előkerült régészeti leletek és a korabeli ismert műszaki megoldások alapján készült digitális rekonstrukción elevenedik meg a fejlett 15. századi budai vízmű lehetséges működése.

Hunyadi Mátyás Corvina könyvtára

Mátyás király budai Corvina könyvtára volt az elsőszámú és legnagyobb reneszánsz könyvtár Itálián kívül. 1500–2000 kódexével megtestesítette a modern, humanista műveltségeszményt, tükrözte a kor művészi ízlését. A díszkódexek elkészítésére leghíresebb olasz kódexfestők kaptak megbízást. Ezekből ma Magyarországon 55 corvinát őriznek a gyűjtemények. A reneszánsz könyvművészet csodálatos példányaiba enged betekintést az Országos Széchényi Könyvtár összeállítása.

 A Corvina Könyvtár budai műhelye - a 2018-as kiállítás összegzése

A budai királyi udvarban könyvművészek alkottak, másoltak, festettek kódexeket a szkriptóriumban. A Corvina Könyvtár gazdagsága tudatos munka eredménye- a műhelytitkokról mesél Zsupán Edina, az Országos Széchényi Könyvtár kutatója.

XV. századi fegyverek | MuseuMap

forrás: MuseuMap
 
Többek közt a hallatlan testi erejéről híres Kinizsi Pál kardját és sodronypálcélját is láthatjuk a MuseuMap galériájában. Ő volt az, aki molnárként malomkövön nyújtott át a szomjazó Mátyásnak egy csupor vizet, a Fekete Sereg fejeként pedig a kenyérmezei győzelem után a monda szerint úgy járt táncot, hogy két karjában és fogai között egy-egy törököt tartott.

Visegrádi fellegvár 1459-es ostroma  |  rekonstrukciós makett

 
A visegrádi fellegvár 1459-es ostromát mutatja be videó egy makett segítségével, amikor a fiatal uralkodó, a mindössze 16 éves Mátyás hadai megszerezték a várat nagybátyjától, Szilágyi Mihálytól.

Pénzek színes világa: Mátyás király arcképe

 
Mesék Mátyás királyról - ugye mindenki emlékszik a rajzfilmre? A Magyar Nemzeti Múzeum régész-numizmatikusa, Tóth Csaba érdekességeket árul el Mátyás király pénzveréséről.

Kardot koronára | ismeretterjesztő kiadvány

A Szépművészeti Múzeum Királyok és királynők című ismeretterjesztő kiadványa segítségével otthonról is kalandozhatunk a Szépművészeti Múzeum és a Magyar Nemzeti Galéria történelmi témájú alkotásai között. Az itt látható Kardot koronára! bemutató-fejezet a magyar történelem egyik legismertebb korszakát, a Hunyadiak korát veszi górcső alá.

Hunyadi Mátyás kora | MNM kiállításvezető

A népmesék és mondák igazságos Mátyás királyát már gyerekként megismertük, de mennyit tudunk arról a korról, amiben élt? Festmények, régi fotók, palotáinak termeiből származó tárgyak- pajzsok, címerek, serlegek, szőttesek- segítségével tárul fel a középkori Magyar Királyság egyik legjelentősebb és legnépszerűbb uralkodójának tevékenysége.
Mi micsoda Mátyás király korában? | online játék
Mátyás király udvarában | online játék
 

 Mátyás király lakomáján: az 1470-es évek étkezési kultúrája | online játék

 
 
A só aranyat ért, barna kenyeret csak a szegények ettek, és a pitét pástétomnak hívták. A Mátyás-kori étkezések igencsak eltértek ma ismert gasztronómiai szokásainktól. Egy más kulináris világba kalauzol a visegrádi lakomáról készült videó.

Hunyadiak kora - Hunyadi János és fiai: László és Mátyás (XV. század)  |  MuseuMap

forrás: MuseuMap
 
Hunyadi János és Mátyás életéhez kapcsolódó festmények, szobrok, grafikák és leletek gyűjteménye a MuseuMap galéria, ahol például több ábrázolást is láthatjuk igazságos királyunknak - vajon milyen lehetett a valóságban?

Tárgyi emlékek a XIV-XV. századból  |  MuseuMap 

forrás: MuseuMap
 
A MuseuMap galéria igazi különlegességeket kínál: Mátyás trónkárpitja mellett míves kályhacsempéket, amik a régészeti ásatások legmegbecsültebb leletei közé tartoznak. A kályhák egykor királyi palotákat, várakat, kolostorokat, városi lakóházak, vagy vidéki nemesi kúriákat fűtöttek, és egyben díszítettek. A szenteket, nemes vadakat, geometrikus mintákat jelenítettek meg az adott kor stílusához, divatjához igazodva.

RÓLUNK

A MuseuMap aggregációs szolgáltatásának kiterjesztése, ahol a műtárgyak történeteivel, virtuális kiállításokkal és térbeli tárgyrekonstrukciókkal a magyar kultúra kincsei elevenednek meg.

KAPCSOLAT

MNM OMMIK

1088 Budapest, Múzeum krt. 14-16.

ommik@mnm.hu

museumap@mnm.hu

LÉPJ KAPCSOLATBA VELÜNK!

Kiállítanál nálunk? Küldenél virtuális kiállítást? Írj nekünk, felvesszük veled a kapcsolatot.
Magyar Nemzeti Múzeum, Copyright © 2020, Minden jog fenntartva!