Felfedezés

Kuriózumok, amelyek mellett nem lehet elmenni

Szappanbuborékot fújó nő

Rippl-Rónai 1901-ben flandriai nyaralásra utazott. A nyaralás költségeit egy előkelő családból rendelt arcképfestés biztosította számára. Az utazás művészi termései leheletfinom pasztellek voltak. Egyik motívuma a képeknek a „Szappanbuborék.” , ami a kép eredeti címe volt. Halvány, vékony, kevés kis festékporból van rálehelve a papírlapra a női portré. A rózsaszínű pasztell…

A Szekula ikrek rajzalbuma

Az album 56. oldalán az 5 éves és 8 hónapos Szekula Panni rajza a következő magyarázattal: „Ez az asszony húzza a csacsit. A kocsiba gyejmekek ülnek”. Alatta Szekula Marika műve 5 éves 9 hónapos korában: sétáló kislány, madárijesztő, repülő színes madár. A szemközti oldalon több jelenetből álló színes rajz, rajta…

Tanga ambani szultán

A Néprajzi Múzeum Rajz- és festménytgyűjteményében található vázlatkönyv Xantus János saját rajzait tartalmazza melyek keletázsiai gyűjtőútján készültek. Xantus 1869-ben önálló munkába kezd és búcsút mond az expediciónak Ebből az időszakból származik az R 5531 leltári számú rajzfüzete, mely 164 lapból áll, a füzet mérete 21x26 cm. a rajzok ceruzával, tollal,…

Kéthangú jelzősíp

Sárgarézből készült, rugós szerkezetű, „a” és „d” hangú jelzősíp vörös zsinórral. A zubbony felső gombjába gombolva viselték. Oltás közbeni kommunikálásra használták, amit egységesített sípjelek segítségével végeztek. Ennek a jelzősípnak a különlegességét az adja, hogy Breuer Szilárd mászó szorgalma jutalmául kapta 1883-ban a Budapesti Önkéntes Tűzoltó Egylet parancsnokságától. Breuer jeles gyakorlati…

Kanna

Besztercebányáról került a Pesti Evangélikus Egyházközséghez Bergmann Erasmus igényes munkája. A kupa hengeres alakú testén három vésett jelenet látható Jézus életéből: Jézus születése, az emmausi vacsora és Jézus a viharba került hajón. Az aranyozott kupán német feliratok olvashatók. Ezt az 1943-ban készült aranyozott ezüst kupát a Deák téri evangélikus templomban…

Fátyoltű hajtű

A 16-17. századi női viseletek legszebb darabjai az úgynevezett fátyoltűk, hajtűk vagy rezgőtűk. Fejfedő, fátyol felerősítésére vagy önálló hajdíszként is szolgáltak és a 19. századi népviselet részei maradtak. Különlegesen szép, igazi ötvösremek a mai Bárdudvarnok határában lévő, egykor Szentbenedekinek vagy Kaposfőinek nevezett premontrei prépostság mellett feltárt aranyozott ezüst tű, amely…

Születési tál

A Dobó István Vármúzeum iparművészeti leltárkönyvébe gyümölcsöstálként beleltározott fatányér egy olyan itáliai, elsősorban Firenzében és Sienában divatos, de egyben mély szimbolikával is rendelkező szokásra tereli a figyelmünket, mely a gyermekáldás társadalmi fontosságát ünnepelte. A viselősség és főleg a szülés a középkorban, de még az újkorban is nagyon kockázatos volt mind…

Réznyomat

A falra függeszthető réznyomatnak elsősorban lakásdíszítő funkciója volt. Témáját tekintve összekapcsolható a barokk népi vallásossággal, azon belül a szent-tisztelettel. A műtárgy a Királyok imádását ábrázolja, amint a három király (napkeleti bölcsek: Gáspár, Menyhért, Boldizsár) körülveszik a kisdedet és szüleit. A dombormű szélén angyalfejes díszítés fut körbe. A három királyok ünnepét…

Háromkirály-járás jelvénye

A legtöbb otthonban megtalálható alapanyagokból (csomagoló papír, szentképek, díszítő szalagok és művirágok) készült jelvény jól példázza a karácsonyi ünnepkörhöz kapcsolódó rítusok tárgyainak hétköznapi, ideiglenes jellegét. Ezt a jelvényt a hódsági németek használták a karácsony és január 6. között esedékes háromkirály-járás szokásához, ahol házról házra jártak és köszöntőket, jókívánságokat mondtak a…

RÓLUNK

A MuseuMap aggregációs szolgáltatásának kiterjesztése, ahol a műtárgyak történeteivel, virtuális kiállításokkal és térbeli tárgyrekonstrukciókkal a magyar kultúra kincsei elevenednek meg.

KAPCSOLAT

MNM OMMIK

1088 Budapest, Múzeum krt. 14-16.

ommik@mnm.hu

museumap@mnm.hu

LÉPJ KAPCSOLATBA VELÜNK!

Kiállítanál nálunk? Küldenél virtuális kiállítást? Írj nekünk, felvesszük veled a kapcsolatot.
Magyar Nemzeti Múzeum, Copyright © 2020, Minden jog fenntartva!